cart 0 items

Black Pearl Pills

Black Pearl Pills - An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001) - AUST L 342369

Black Pearl Pills - An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001) - AUST L 342369

$16.00

(GST Included)

An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001) - AUST L 342369

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

$17.00

(GST Included)

Ba Ji Yin Yang Wan 200 pills 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

$16.00

(GST Included)

Ba Zhen Wan 200 pills 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

Black Pearl Pills - Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

$16.00

(GSTincluded)

Bu Zhong Yi Qi Wan 200 pills 補中益氣丸 Ginseng & Astragalus Combination (BP005)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula (BP047)

Black Pearl Pills - Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula (BP047)

Call for pricing

(GST Included)

Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 pills 川芎茶調散 Ligusticum and Tea Formula (BP047)

Product discontinued

This formula is available in our Herbal International range

Learn More
Qty:
Out of Stock
Black Pearl Pills - Bao He Wan 保和丸 Citrus & Crataegus Formula (BP004)

Black Pearl Pills - Bao He Wan 保和丸 Citrus & Crataegus Formula (BP004)

$16.00

(GST Included)

Bao He Wan 200pills 保和丸  Citrus & Crataegus Formula (BP004)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei) 半夏厚朴湯(加味) Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

Black Pearl Pills - Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei) 半夏厚朴湯(加味) Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

$16.00

(GST Included)

Ban Xia Hou Po Tang (Jia Wei)  200 pills 半夏厚朴湯(加味)Pinellia & Magnolia Combination (BP067)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination (BP006)

Black Pearl Pills - Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination (BP006)

$16.00

(GST Included)

Chai Hu Shu Gan Wan 200pills 柴胡舒肝丸 Bupleurum & Cyperus Combination (BP006)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Du Huo Ji Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula (BP009)

Black Pearl Pills - Du Huo Ji Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula (BP009)

$17.00

(GST Included)

Du Huo Ji Sheng Wan 200 pills 獨活寄生丸 Du Huo & Loranthus Formula (BP009)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Bi Min Gan Wan 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula (BP068)

Black Pearl Pills - Bi Min Gan Wan 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula (BP068)

$17.00

(GST Included)

Bi Min Gan Wan 200 pills 鼻敏感丸 Magnolia & Scute Formula (BP068)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Er Chen Wan 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination (BP010)

Black Pearl Pills - Er Chen Wan 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination (BP010)

$16.00

(GST Included)

   Er Chen Wan 200 pills 二陳丸 Citrus & Pinellia Combination (BP010)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

$17.00

(GST Included)

Er Xian Tang 200pills 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan  附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

$16.00

(GSTIncluded)

Fu Gui Ba Wei Wan 200 pills 附桂八味丸 (金匱腎氣丸)Rehmannia Eight Formula (BP011)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 附子理中丸 (加味) Dangshen & Ginger Formula (BP070)

Black Pearl Pills - Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 附子理中丸 (加味) Dangshen & Ginger Formula (BP070)

$17.00

(GST Included)

Fu Zi Li Zhong Wan (Jia Wei) 200 pills 附子理中丸(加味)Dangshen & Ginger Formula (BP070)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei) 甘麥大棗丸(加味) Wheat & Jujube Combination (BP054)

Black Pearl Pills - Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei) 甘麥大棗丸(加味) Wheat & Jujube Combination (BP054)

$16.00

(GST Included)

Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei)  200 pillls  甘麥大棗丸(加味)Wheat & Jujube Combination (BP054)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

$17.00

(GST Included)

Gui Pi Wan 200 pills  歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

$17.00

(GST Included)

GUI ZHI FU LING WAN 200 pills  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - HUANG LIAN JIE DU WAN 黃連解毒丸 Coptis & Scute Formula (BP049)

Black Pearl Pills - HUANG LIAN JIE DU WAN 黃連解毒丸 Coptis & Scute Formula (BP049)

$17.00

(GST included)

HUANG LIAN JIE DU WAN 200 pills 黃連解毒丸 Coptis & Scute Formula (BP049)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - HUO LUO XIAO LING DAN 活絡效靈丹 Salvia & Boswellia Formula (BP042)

Black Pearl Pills - HUO LUO XIAO LING DAN 活絡效靈丹 Salvia & Boswellia Formula (BP042)

$17.00

(GST Included)

HUO LUO XIAO LING DAN 200 pills  活絡效靈丹 Salvia & Boswellia Formula (BP042)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - HUO XIANG ZHENG QI WAN  藿香正氣丸 Agastache Formula (BP046)

Black Pearl Pills - HUO XIANG ZHENG QI WAN 藿香正氣丸 Agastache Formula (BP046)

Call for pricing

(GST Included)

HUO XIANG ZHENG QI WAN 200 pills 藿香正氣丸 Agastache Formula

Product discontinued

This formula is available in our Herbal International range

Learn More
Qty:
Out of Stock
Black Pearl Pills - Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

Black Pearl Pills - Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

$16.00

(GST Included)

Jia Wei Xiao Yao San 200 pills  加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Jian Pi Wan 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

Black Pearl Pills - Jian Pi Wan 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

$16.00

(GST Included)

Jian Pi Wan 200 pills 健 脾 丸 Ginseng & Citrus Formula (BP014)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Jin Gui Suan Zao Ren Tang  金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

Black Pearl Pills - Jin Gui Suan Zao Ren Tang  金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

$17.00

(GST Included)

Jin Gui Suan Zao Ren Tang 200 pills 金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Liu Wei Di Huang Wan  六味地黃丸 Rehmannia Six Formula (BP015)

Black Pearl Pills - Liu Wei Di Huang Wan  六味地黃丸 Rehmannia Six Formula (BP015)

$16.00

(GST Included)

Liu Wei Di Huang Wan 200 pills 六味地黃丸 Rehmannia Six Formula (BP015)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula (BP016)

Black Pearl Pills - Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula (BP016)

$16.00

(GST Included)

Long Dan Xie Gen Wan 200 pills 龍膽瀉肝丸 Gentiana Formula (BP016)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Ming Mu Di Huang Wan  明目地黃丸 Rehmannia Formula to Brighten the Eyes (BP075)

Black Pearl Pills - Ming Mu Di Huang Wan  明目地黃丸 Rehmannia Formula to Brighten the Eyes (BP075)

$16.00

(GST Included)

Ming Mu Di Huang Wan 200 pills 明目地黃丸 Rehmannia Formula to Brighten the Eyes (BP075)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

$16.00

(GST Included)

 Nei Xiao Luo Li Wan  200 pills 內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Ping Wei San  平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

Black Pearl Pills - Ping Wei San  平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

$17.00

(GST Included)

 Ping Wei San  200 pills 平胃散 Magnolia & Ginger Combination (BP088)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei)  pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

$17.00

(GST Included)

 Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) 200 pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - modified (BP057)

Previous Name - Polygonum & Cuscuta Formula

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - QING QI HUA TAN WAN 清氣化痰丸 Scutellaria & Trichosanthes Formula / Citrus & Arisaema Formula (BP018)

Black Pearl Pills - QING QI HUA TAN WAN 清氣化痰丸 Scutellaria & Trichosanthes Formula / Citrus & Arisaema Formula (BP018)

$17.00

(GST Included)

QING QI HUA TAN WAN 清氣化痰丸 Scutellaria & Trichosanthes Formula (BP018) 200pills 

Previous Name - Citrus & Arisaema Formula 

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills -Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸 Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula (BP017)

Black Pearl Pills -Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸 Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula (BP017)

$16.00

(GST Included)

 Qi Ju Di Huang Wan 200 pills 杞菊地黃丸 Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula (BP017)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Run Chang Wan 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

Black Pearl Pills - Run Chang Wan 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

$16.00

(GST Included)

Run Chang Wan 200 pills 潤 腸 丸 Linum & Rhubarb Formula (BP019)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Sang Ju Yin (Jia Wei)  桑菊飲(加味) Mulberry & Chrysanthemum Formula (BP081)

Black Pearl Pills - Sang Ju Yin (Jia Wei) 桑菊飲(加味) Mulberry & Chrysanthemum Formula (BP081)

Call for pricing

(GST Included)

 Sang Ju Yin (Jia Wei) 200 pills 桑菊飲(加味) Mulberry & Chrysanthemum Formula (BP081)

Product discontinued

This formula is available in our Herbal International range

Learn More
Qty:
Out of Stock
Black Pearl Pills - Shao Yao Gan Cao Tang  200 pills 芍药甘草湯 Peony & Licorice Combination (BP090)

Black Pearl Pills - Shao Yao Gan Cao Tang  200 pills 芍药甘草湯 Peony & Licorice Combination (BP090)

$17.00

(GST Included)

Shao Yao Gan Cao Tang  200 pills 芍药甘草湯 Peony & Licorice Combination (BP090)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Shen Ling Bai Zhu San  參苓白術散 Ginseng & Atractylodes Formula (BP020)

Black Pearl Pills - Shen Ling Bai Zhu San  參苓白術散 Ginseng & Atractylodes Formula (BP020)

$17.00

(GST Included)

 Shen Ling Bai Zhu San 200 pills 參苓白術散 Ginseng & Atractylodes Formula (BP020)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Shen Qi Da Bu Wan  參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

Black Pearl Pills - Shen Qi Da Bu Wan  參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

$17.00

(GST Included)

 Shen Qi Da Bu Wan 200 pills 參芪大補丸 Codonopsis & Astragalus Combination (BP044)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

$16.00

(GST Included)

Shi Quan Da Bu Wan 200 pills 十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Shu Gan Wan 舒 肝 丸 Cyperus & Peony Formula (BP022)

Black Pearl Pills - Shu Gan Wan 舒 肝 丸 Cyperus & Peony Formula (BP022)

$17.00

(GST Included)

 Shu Gan Wan 200 pills 舒 肝 丸 Cyperus & Peony Formula (BP022)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Shu Jing Huo Xue Wan  200 pills 舒筋活血丸 Cyathula & Gentiana Formula (BP023)

Black Pearl Pills - Shu Jing Huo Xue Wan  200 pills 舒筋活血丸 Cyathula & Gentiana Formula (BP023)

$17.00

(GST Included)

Shu Jing Huo Xue Wan  200 pills 舒筋活血丸 Cyathula & Gentiana Formula (BP023)

Previously known as: Clematis & Stephania Formula

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Si Miao Yong An Wan (Jia Wei)  四妙勇安丸(加味) Lonicera & Scrophularia Formula (BP059)

Black Pearl Pills - Si Miao Yong An Wan (Jia Wei)  四妙勇安丸(加味) Lonicera & Scrophularia Formula (BP059)

$17.00

(GST Included)

Si Miao Yong An Wan (Jia Wei) 200 pills 四妙勇安丸(加味)Lonicera & Scrophularia Formula (BP059)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

$17.00

(GST Included)

Si Wu Wan 200 pills 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

$17.00

(GST Included)

 Tao Hong Si Wu Wan 200 pills 桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Tian Ma Gou Teng Wan  天麻鉤藤丸 Gastrodia & Gambir Formula (BP024)

Black Pearl Pills - Tian Ma Gou Teng Wan  天麻鉤藤丸 Gastrodia & Gambir Formula (BP024)

Call for pricing

(GST Included)

Product discontinued

This formula is available in our Herbal International range

Learn More
Qty:
Out of Stock
Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

$16.00

(GST Included)

Tian Wang Bu Xin Wan 200 pills 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - TONG XIE YAO FANG 200 pills 痛瀉要方 Peony & Atractylodes Combination (BP062)

Black Pearl Pills - TONG XIE YAO FANG 200 pills 痛瀉要方 Peony & Atractylodes Combination (BP062)

$17.00

(GST Included)

TONG XIE YAO FANG 200 pills 痛瀉要方 Peony & Atractylodes Combination (BP062)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Wen Dan Tang 溫膽湯 Bamboo & Hoelen Formula (BP050)

Black Pearl Pills - Wen Dan Tang 溫膽湯 Bamboo & Hoelen Formula (BP050)

$16.00

(GST Included)

 Wen Dan Tang 200 pills 溫膽湯 Bamboo & Hoelen Formula (BP050)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

$17.00

(GST Included)

 Wen Jing Tang 200 pills 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Wu Ling San 五苓散 Hoelen Five Formula (BP063)

Black Pearl Pills - Wu Ling San 五苓散 Hoelen Five Formula (BP063)

$17.00

(GST Included)

Wu Ling San 200 pills 五苓散 Hoelen Five Formula (BP063)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Wu Wei Xiao Du Yin  五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

Black Pearl Pills - Wu Wei Xiao Du Yin  五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

$17.00

(GST Included)

Wu Wei Xiao Du Yin 200 pills 五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xiang Sha Liu Jun Zi Wan  香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

Black Pearl Pills - Xiang Sha Liu Jun Zi Wan  香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

$17.00

(GST Included)

Xiang Sha Liu Jun Zi Wan 200 pills 香砂六君子丸 Saussurea & Cardamon Formula (BP028)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

Black Pearl Pills -Xiang Sha Yang Wei Wan  香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

$17.00

(GST Included)

 Xiang Sha Yang Wei Wan 200 pills 香砂養胃丸 Cyperus & Cardamon Formula (BP083)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xiao Chai Hu Wan 小柴胡丸 Minor Bupleurum Formula (BP029)

Black Pearl Pills - Xiao Chai Hu Wan 小柴胡丸 Minor Bupleurum Formula (BP029)

$16.00

(GST Included)

Xiao Chai Hu Wan 200 pills 小柴胡丸 Minor Bupleurum Formula (BP029)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

Black Pearl Pills - Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

$16.00

(GST Included)

 Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xiao Qing Long Tang  小青龍湯 Minor Blue Dragon Combination (BP064)

Black Pearl Pills - Xiao Qing Long Tang  小青龍湯 Minor Blue Dragon Combination (BP064)

Call for pricing

(GST Included)

Xiao Qing Long Tang  200 pills 小青龍湯 Minor Blue Dragon Combination (BP064)

Product discontinued

This formula is available in our Herbal International range

Learn More
Qty:
Out of Stock
Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

$16.00

(GST Included)

Xiao Yao Wan 200 pills 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xin Yi San 辛 荑 散 Magnolia Flower Formula (BP032)

Black Pearl Pills - Xin Yi San 辛 荑 散 Magnolia Flower Formula (BP032)

$17.00

(GST Included)

Xin Yi San 200 pills 辛 荑 散 Magnolia Flower Formula (BP032)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xuan Bi Tang  宣 痹 湯 Stephania & Atractylodes Combination (BP033)

Black Pearl Pills - Xuan Bi Tang  宣 痹 湯 Stephania & Atractylodes Combination (BP033)

Call for pricing

(GST Included)

Xuan Bi Tang 200 pills 宣 痹 湯 Stephania & Atractylodes Combination (BP033)

Product discontinued

This formula is available in our Herbal International range

 

Learn More
Qty:
Out of Stock
Xue Fu Zhu Yu Wan 200 pills 血府逐瘀丸 Persica & Cnidium Combination (BP034)

Xue Fu Zhu Yu Wan 200 pills 血府逐瘀丸 Persica & Cnidium Combination (BP034)

$17.00

(GST Included)

Xue Fu Zhu Yu Wan 200 pills 血府逐瘀丸 Persica & Cnidium Combination (BP034)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Yin Chen Hao Wan (Jia Wei)  茵陳蒿丸(加味) Artemisia & Rhubarb Combination (BP065)

Black Pearl Pills - Yin Chen Hao Wan (Jia Wei)  茵陳蒿丸(加味) Artemisia & Rhubarb Combination (BP065)

$17.00

(GST Included)

Yin Chen Hao Wan (Jia Wei) 200 pills 茵陳蒿丸(加味)

Artemisia & Rhubarb Combination (BP065)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Yin Qiao Wan 銀 翹 丸 Lonicera & Forsythia Formula (BP036)

Black Pearl Pills - Yin Qiao Wan 銀 翹 丸 Lonicera & Forsythia Formula (BP036)

$16.00

(GST Included)

Yin Qiao Wan 200 pills 銀 翹 丸 Lonicera & Forsythia Formula (BP036)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

$17.00

(GST Included)

You Gui Wan 200 pills 右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Yu Ping Feng San  玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

Black Pearl Pills - Yu Ping Feng San  玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

$16.00

(GST Included)

Yu Ping Feng San  200 pills 玉屏風散 Jade Screen Formula (BP037)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zhi Bai Ba Wei Wan 200 pills 知柏八味丸/ 知柏地黄丸 Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (BP038)

Black Pearl Pills - Zhi Bai Ba Wei Wan 200 pills 知柏八味丸/ 知柏地黄丸 Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (BP038)

$16.00

(GST Included)

Zhi Bai Ba Wei Wan 200 pills 知柏八味丸/ 知柏地黄丸 Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (BP038)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

$17.00

(GST Included)

Zhi Shen Yu Tai Wan 200 pills 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

Learn More
Qty:
Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills 止嗽散 (加味) (Platycodon & Stemona Formula) (BP086)

Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills 止嗽散 (加味) (Platycodon & Stemona Formula) (BP086)

$17.00

(GST Included)

Zhi Sou San (Jia Wei) 200 pills 止嗽散 (加味) (Platycodon & Stemona Formula) (BP086)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

$17.00

(GST Included)

Zi Yin Gan Lu Yin 200 pills 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

$17.00

(GST Included)

Zhuang Yang Yi Jing Wan 200 pills 壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

$17.00

(GST Included)

Zuo Gui Wan 200 pills 左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

Learn More
Qty:
My Cart

Your cart is currently empty