cart 0 items

Men's Health

Well Herb - Prostate Gland Pills (精製前列腺丸) - 90 capsules

Well Herb - Prostate Gland Pills (精製前列腺丸) - 90 capsules

$17.50

(GST Included)

Well Herb - Prostate Gland Pills (精製前列腺丸) - 90 capsules

Learn More
Qty:
Out of Stock
Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

Black Pearl Pills - Ba Ji Yin Yang Wan 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

$17.00

(GST Included)

Ba Ji Yin Yang Wan 200 pills 巴戟陰陽丸 Morinda Combination (BP002)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

$16.00

(GSTIncluded)

Fu Gui Ba Wei Wan 200 pills 附桂八味丸 (金匱腎氣丸)Rehmannia Eight Formula (BP011)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

$17.00

(GST Included)

 Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) 200 pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - modified (BP057)

Previous Name - Polygonum & Cuscuta Formula

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Black Pearl Pills - Shi Quan Da Bu Wan  十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

$16.00

(GST Included)

Shi Quan Da Bu Wan 200 pills 十全大補丸 Ginseng & Dang-Gui Ten Formula (BP021)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

Black Pearl Pills - You Gui Wan  右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

$17.00

(GST Included)

You Gui Wan 200 pills 右歸丸 Right Returning Formula (BP066)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

Black Pearl Pills - Zhuang Yang Yi Jing Wan  壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

$17.00

(GST Included)

Zhuang Yang Yi Jing Wan 200 pills 壯陽益精丸 Epimedium & Ginseng Formula (BP053)

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

300pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Morinda Combination (Ba Ji Yin Yang Tang 巴戟陰陽湯 CH020)

Cathay Herbal Morinda Combination (Ba Ji Yin Yang Tang 巴戟陰陽湯 CH020)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Morinda Combination (Ba Ji Yin Yang Tang 巴戟陰陽湯 CH020)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Rehmannia Eight Formula (Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 CH063)

Cathay Herbal Rehmannia Eight Formula (Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 CH063)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Rehmannia Eight Formula (Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 CH063)

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Right Returning Formula (You Gui Wan 右歸丸 CH223)

Cathay Herbal Right Returning Formula (You Gui Wan 右歸丸 CH223)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Right Returning Formula (You Gui Wan 右歸丸 CH223)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
China Med - Free Flow Formula (Qian Lie Kang 前列康 (CM122)

China Med - Free Flow Formula (Qian Lie Kang 前列康 (CM122)

Call for pricing

(GST Included)

 • Free Flow  Formula (78 Capsules)
 • Qian Lie Kang 前列康 (CM122)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Hair Growth Formula (Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 CM136)

China Med - Hair Growth Formula (Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 CM136)

$38.00

(GST Included)

 • Hair Growth Formula (78 Capsules)
 • Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 (CM136)
Learn More
Qty:
China Med - Men's Formula (Nan Bao 男寳 CM160)

China Med - Men's Formula (Nan Bao 男寳 CM160)

$38.00

(GST Included)

 • Men's Formula (78 Capsules)
 • Nan Bao 男寳 (CM160)
Learn More
Qty:
China Med - Sexual Function Formula (Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 CM112)

China Med - Sexual Function Formula (Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 CM112)

$38.00

(GST Included)

 • Sexual Function Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 (CM112)
Learn More
Qty:
Cathay Herbal - City Life: Male Jing Suport (Rubus and Plantago Combination) (Wu Zi Yan Zong Pian) (CL06)

Cathay Herbal - City Life: Male Jing Suport (Rubus and Plantago Combination) (Wu Zi Yan Zong Pian) (CL06)

$53.25

(GST Included)

Cathay Herbal - City Life: Male Jing Suport (Rubus and Plantago Combination) (Wu Zi Yan Zong Pian) (CL06)

 

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula

$19.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula

$18.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula

$20.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula 200 pills

Learn More
Qty:

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: You Gui Wan (右歸丸) Right Returning Formula 200 pills

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  You Gui Wan (右歸丸) Right Returning Formula 200 pills

Learn More
Qty:
My Cart

Your cart is currently empty