cart 0 items

TCM Formulas

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

$17.00

(GST Included)

Si Wu Wan 200 pills 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

$17.00

(GST Included)

 Tao Hong Si Wu Wan 200 pills 桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Wu Wei Xiao Du Yin  五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

Black Pearl Pills - Wu Wei Xiao Du Yin  五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

$17.00

(GST Included)

Wu Wei Xiao Du Yin 200 pills 五味消毒飲 Lonicera & Wild Chrysanthemum Formula (BP027)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

Black Pearl Pills - Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

$16.00

(GST Included)

 Xiao Feng San (Jia Wei) 200 pills 消 風 散 (加味)Sophora & Rehmannia Formula (BP030)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

$17.00

(GST Included)

Zi Yin Gan Lu Yin 200 pills 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Angelica Danggui Formula (Dang Gui Su 當歸素 CH319)

Cathay Herbal Angelica Danggui Formula (Dang Gui Su 當歸素 CH319)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Angelica Danggui Formula (Dang Gui Su 當歸素 CH319)

300 Pills/ Bottle

Discontinued Product.

Substitute Products:

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Cathay Herbal - Danggui Four Combination (Si Wu Tang 四物湯 CH168)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Tao Hong Si Wu Tang  (桃紅四物丸) Carthamus & Danggui Combination 

China Med - Nourish the Blood Formula (Si Wu Tang 四物湯 CM186)

Learn More
Qty:
Out of Stock
Cathay Herbal Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 CH090)

Cathay Herbal Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 CH090)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 CH090)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Danggui & Arctium Formula (Xiao Feng San Jia Jian 消風散加减 CH193)

Cathay Herbal Danggui & Arctium Formula (Xiao Feng San Jia Jian 消風散加减 CH193)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Danggui & Arctium Formula (Xiao Feng San Jia Jian 消風散加减 CH193)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Danggui Four Combination (Si Wu Tang 四物湯 CH168)

Cathay Herbal Danggui Four Combination (Si Wu Tang 四物湯 CH168)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Danggui Four Combination (Si Wu Tang 四物湯 CH168)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Lonciera & Dandelion (Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 CH188)

Cathay Herbal Lonciera & Dandelion (Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 CH188)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Lonciera & Dandelion (Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 CH188)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Persica, Carthamus & Danggui Combination (Tao Hong Si Wu Wan 桃紅四物丸 CH171)

Cathay Herbal Persica, Carthamus & Danggui Combination (Tao Hong Si Wu Wan 桃紅四物丸 CH171)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Persica, Carthamus & Danggui Combination (Tao Hong Si Wu Wan 桃紅四物丸 CH171)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
China Med - A C Skin Formula / Acne Formula (An Chuang Ling 暗疮靈 CM100)

China Med - A C Skin Formula / Acne Formula (An Chuang Ling 暗疮靈 CM100)

$41.00

(GST Included)

Previous Name: Acne Formula

Acne Formula (78 Capsules)

An Chuang Ling 暗疮靈 (CM100)

Learn More
Qty:
China Med - Acute EczemaFormula (Pi Fu Bing Jie Du Fang 皮膚病解毒方 CM121)

China Med - Acute EczemaFormula (Pi Fu Bing Jie Du Fang 皮膚病解毒方 CM121)

$38.00

(GST Included)

Acute Eczema Formula (78 Capsules)

Pi Fu Bing Jie Du Fang 皮膚病解毒方 (CM121)

Learn More
Qty:
China Med - Antitox Formula (Chuan Xin Lian Jie Du Fang 穿心連解毒湯 CM105)

China Med - Antitox Formula (Chuan Xin Lian Jie Du Fang 穿心連解毒湯 CM105)

$37.00

(GST Included)

 • Antitox  Formula (78 Capsules)
 • Chuan Xin Lian Jie Du Fang 穿心連解毒湯 (CM105)
Learn More
Qty:
China Med - Chronic Eczema Formula (Liang Xue Xiao Feng San 凉血消風散 CM116)

China Med - Chronic Eczema Formula (Liang Xue Xiao Feng San 凉血消風散 CM116)

Call for pricing

(GST Included)

 • Chronic Eczema Formula (78 Capsules)
 • Liang Xue Xiao Feng San 凉血消風散 (CM116)

Please note: Chronic Eczeme Formula is no longer available. Clear The Skin Formula is the replacement.

Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Nourish the Blood Formula (Si Wu Tang 四物湯 CM186)

China Med - Nourish the Blood Formula (Si Wu Tang 四物湯 CM186)

$38.00

(GST Included)

 • Nourish The Blood Formula (78 Capsules)
 • Si Wu Tang 四物湯 (CM186)
Learn More
Qty:
China Med - Psora-Clear Formula (Niu Pi Xuan Te Xiao Fang 牛皮癬特效方 CM120)

China Med - Psora-Clear Formula (Niu Pi Xuan Te Xiao Fang 牛皮癬特效方 CM120)

$38.00

(GST Included)

 • Psora-Clear Formula (78 Capsules)
 • Niu Pi Xuan Te Xiao Fang 牛皮癬特效方 (CM120)
Learn More
Qty:
China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula (Ba Zhen Tang 八珍湯 CM165)

China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula (Ba Zhen Tang 八珍湯 CM165)

$29.95

(GST Included)

Normally $38.00

Expiry date: 18/10/2024

 • Qi and Blood Tonic 2 Formula (78 Capsules)
 • Ba Zhen Tang 八珍湯 (CM165)
Learn More
Qty:
China Med - Skin Detox Formula (Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 CM125)

China Med - Skin Detox Formula (Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 CM125)

$38.00

(GST Included)

 • Skin Detox Formula (78 Capsules)
 • Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 (CM125)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Stress Relief 1 Formula (Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 CM113)

China Med - Stress Relief 1 Formula (Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 CM113)

$38.00

(GST Included)

 • Stress Relief 1 Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 (CM113)
Learn More
Qty:
Zilch Acne Formula (Zilch 暗瘡中藥配方)

Zilch Acne Formula (Zilch 暗瘡中藥配方)

$125.00

(GST Included)

Zilch Acne Formula  - 240 Tablets

Zilch 暗瘡中藥配方 - 240粒

Learn More
Qty:
Out of Stock

G&W AUST - Biminne II (60 Capsules)

$37.50

(GST Included)

G&W AUST Biminne II (60 Capsules)

 

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula

$18.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tao Hong Si Wu Tang  (桃紅四物丸) Carthamus & Danggui Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tao Hong Si Wu Tang  (桃紅四物丸) Carthamus & Danggui Combination

$20.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Tao Hong Si Wu Tang  (桃紅四物丸) Carthamus & Danggui Combination 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Wei Xiao Du Yin  (五味消毒飲) Lonicera & Dandellion Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Wei Xiao Du Yin  (五味消毒飲) Lonicera & Dandellion Combination

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wu Wei Xiao Du Yin  (五味消毒飲) Lonicera & Dandellion Combination 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Feng San (消風散) Danggui & Arctium Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Feng San (消風散) Danggui & Arctium Formula

$19.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Feng San (消風散) Danggui & Arctium Formula 200 pills

Learn More
Qty:
My Cart

Your cart is currently empty