cart 0 items

ChinaMed Capsule

China Med - A C Skin Formula / Acne Formula (An Chuang Ling 暗疮靈 CM100)

China Med - A C Skin Formula / Acne Formula (An Chuang Ling 暗疮靈 CM100)

$41.00

(GST Included)

Previous Name: Acne Formula

Acne Formula (78 Capsules)

An Chuang Ling 暗疮靈 (CM100)

Learn More
Qty:
China Med - Acute EczemaFormula (Pi Fu Bing Jie Du Fang 皮膚病解毒方 CM121)

China Med - Acute EczemaFormula (Pi Fu Bing Jie Du Fang 皮膚病解毒方 CM121)

$38.00

(GST Included)

Acute Eczema Formula (78 Capsules)

Pi Fu Bing Jie Du Fang 皮膚病解毒方 (CM121)

Learn More
Qty:
China Med - Anti-Inflamm. Formula (Long Dan Xie Gan Tang 龍膽瀉肝湯 CM119)

China Med - Anti-Inflamm. Formula (Long Dan Xie Gan Tang 龍膽瀉肝湯 CM119)

$37.00

(GST Included)

 • Anti-Inflamm.  Formula (78 Capsules)
 • Long Dan Xie Gan Tang 龍膽瀉肝湯 (CM119)
Learn More
Qty:
China Med - Antitox 2 Formula (Huang Lian Jie Du Tamg 黄連解毒湯 CM175)

China Med - Antitox 2 Formula (Huang Lian Jie Du Tamg 黄連解毒湯 CM175)

$39.50

(GST Included)

 • Antitox 2  Formula (78 Capsules)
 • Huang Lian Jie Du Tamg 黄連解毒湯 (CM175)
Learn More
Qty:
China Med - Antitox Formula (Chuan Xin Lian Jie Du Fang 穿心連解毒湯 CM105)

China Med - Antitox Formula (Chuan Xin Lian Jie Du Fang 穿心連解毒湯 CM105)

$37.00

(GST Included)

 • Antitox  Formula (78 Capsules)
 • Chuan Xin Lian Jie Du Fang 穿心連解毒湯 (CM105)
Learn More
Qty:
China Med - Joint Support Formula/ Arthritis Formula (Du Huo Ji Sheng Tang (Jia Wei) 獨活寄生湯(加味)CM107)

China Med - Joint Support Formula/ Arthritis Formula (Du Huo Ji Sheng Tang (Jia Wei) 獨活寄生湯(加味)CM107)

$38.00

(GST Included)

 • Du Huo Ji Sheng Tang (Jia Wei) 獨活寄生湯(加味)(CM107)
 • Previous Name: Arthritis  Formula (78 Capsules)
Learn More
Qty:
China Med - Back & Knees Formula (Yao Tui Tong Shen Xiao Fang 腰腿痛神效方 CM176)

China Med - Back & Knees Formula (Yao Tui Tong Shen Xiao Fang 腰腿痛神效方 CM176)

$40.00

(GST Included)

 • Back & Knees  Formula (78 Capsules)
 • Yao Tui Tong Shen Xiao Fang 腰腿痛神效方 (CM176)
Learn More
Qty:
China Med - Blood Moving 2 Formula (Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方 CM191)

China Med - Blood Moving 2 Formula (Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方 CM191)

$39.50

(GST Included)

 • Blood Moving 2  Formula (78 Capsules)
 • Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方(CM191)
Learn More
Qty:
China Med - Blood Moving Formula (Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 CM131)

China Med - Blood Moving Formula (Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 CM131)

$38.00

(GST Included)

 • Blood Moving  Formula (78 Capsules)
 • Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 (CM131)
Learn More
Qty:
China Med - Calm the Spirit Formula (Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 CM150)

China Med - Calm the Spirit Formula (Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 CM150)

$40.00

(GST Included)

 • Calm the Spirit  Formula (78 Capsules)
 • Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 (CM150)
Learn More
Qty:
China Med - Cardiac Formula (Qiang Xin Shen Mai Jiao Nang 强心參麥膠囊 CM 151)

China Med - Cardiac Formula (Qiang Xin Shen Mai Jiao Nang 强心參麥膠囊 CM 151)

$39.50

(GST Included)

 • Cardiac Formula (78 Capsules)
 • Qiang Xin Shen Mai Jiao Nang 强心參麥膠囊 (CM 151)
Learn More
Qty:
China Med - Cholesteral Formula (Tong Mai Jiang Zhi Fang 通脈降脂方 CM152)

China Med - Cholesteral Formula (Tong Mai Jiang Zhi Fang 通脈降脂方 CM152)

Call for pricing

(GST Included)

 • Cholesteerol Formula (78 Capsules)
 • Tong Mai Jiang Zhi Fang 通脈降脂方 (CM152)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Chronic Eczema Formula (Liang Xue Xiao Feng San 凉血消風散 CM116)

China Med - Chronic Eczema Formula (Liang Xue Xiao Feng San 凉血消風散 CM116)

Call for pricing

(GST Included)

 • Chronic Eczema Formula (78 Capsules)
 • Liang Xue Xiao Feng San 凉血消風散 (CM116)

Please note: Chronic Eczeme Formula is no longer available. Clear The Skin Formula is the replacement.

Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Clear The Skin Formula (Liang Xue Xiao Feng San 涼血風消散 CM116)

China Med - Clear The Skin Formula (Liang Xue Xiao Feng San 涼血風消散 CM116)

$38.00

(GST Included)

 • Clear The Skin Formula (78 Capsules)
 • Liang Xue Xiao Feng San (涼血風消散) (CM116)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Clear The Liver Formula (Qing Gan Qu Zhi Fang 清肝祛脂方 CM179)

China Med - Clear The Liver Formula (Qing Gan Qu Zhi Fang 清肝祛脂方 CM179)

$38.00

(GST Included)

 • Clear The Liver Formula (78 Capsules)
 • Qing Gan Qu Zhi Fang 清肝祛脂方 (CM179)
Learn More
Qty:
China Med - Clear The Liver Formula (Yin Chen Hao Tang 茵陳蒿湯 CM194)

China Med - Clear The Liver Formula (Yin Chen Hao Tang 茵陳蒿湯 CM194)

$38.00

(GST Included)

NEW FORMULA !!!

 • CLEAR THE LIVER FORMULA  (78 Capsules)
 • Yin Chen Hao Tang 茵陳蒿湯 (CM194)
Learn More
Qty:
China Med - Chronic Sinus Formula (Guo Min Bi Yan Fang  過敏鼻炎方 CM111)

China Med - Chronic Sinus Formula (Guo Min Bi Yan Fang  過敏鼻炎方 CM111)

$37.00

(GST Included)

 • Chronic Sinus Formula (78 Capsules)
 • Guo Min Bi Yan Fang  過敏鼻炎方 (CM111)
Learn More
Qty:
China Med - Clear The Phlegm Formula (Wen Dan Tang  温膽湯 CM180)

China Med - Clear The Phlegm Formula (Wen Dan Tang  温膽湯 CM180)

$38.00

(GST Included)

 • Clear The Phlegm Formula (78 Capsules)
 • Wen Dan Tang  温膽湯 (CM180)
Learn More
Qty:
China Med - Clear Vision Formula (Qi Ju Di Huang Tang  杞菊地黄湯 CM181)

China Med - Clear Vision Formula (Qi Ju Di Huang Tang  杞菊地黄湯 CM181)

$38.00

(GST Included)

 • Clear Vision Formula (78 Capsules)
 • Qi Ju Di Huang Tang  杞菊地黄湯 (CM181)
Learn More
Qty:
China Med - CNF Relief Formula (Yin Qiao Sang Ju Gan Mao Ling  銀翹桑菊感冒靈 CM133)

China Med - CNF Relief Formula (Yin Qiao Sang Ju Gan Mao Ling  銀翹桑菊感冒靈 CM133)

$38.00

(GST Included)

 • CNF Relief Formula (78 Capsules)
 • Yin Qiao Sang Ju Gan Mao Ling  銀翹桑菊感冒靈 (CM133)
Learn More
Qty:
China Med - Cough Clear Formula (Zhi Sou Hua Tan Te Xiao Fang  止嗽化痰特效方 CM149)

China Med - Cough Clear Formula (Zhi Sou Hua Tan Te Xiao Fang  止嗽化痰特效方 CM149)

$38.50

(GST Included)

 • Cough Clear Formula (78 Capsules)
 • Zhi Sou Hua Tan Te Xiao Fang  止嗽化痰特效方 (CM149)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Cough Clear 2 Formula (Qing Qi Hua Tan Zhi Ke Fang 清氣化痰止咳方 CM154)

China Med - Cough Clear 2 Formula (Qing Qi Hua Tan Zhi Ke Fang 清氣化痰止咳方 CM154)

$38.50

(GST Included)

LAST 3 IN STOCK

 • Cough Clear 2  Formula (78 Capsules)
 • Qing Qi Hua Tan Zhi Ke Fang 清氣化痰止咳方 (CM154)
Learn More
Qty:
China Med - Defence Plus Formula (Yu Ping Feng San 玉屏風散 CM192)

China Med - Defence Plus Formula (Yu Ping Feng San 玉屏風散 CM192)

$38.00

(GST Included)

 • Defence Plus  Formula (78 Capsules)
 • Yu Ping Feng San 玉屏風散 (CM192)
Learn More
Qty:
China Med - Digest Aid Formula (Bao He Xiao Shi Fang 保和消食方 CM102)

China Med - Digest Aid Formula (Bao He Xiao Shi Fang 保和消食方 CM102)

$37.00

(GST Included)

 • Digest Aid  Formula (78 Capsules)
 • Bao He Xiao Shi Fang 保和消食方 (CM102)
Learn More
Qty:
China Med - Digestive Tonic Formula (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯 CM155)

China Med - Digestive Tonic Formula (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯 CM155)

$38.00

(GST Included)

 • Digestive Tonic  Formula (78 Capsules)
 • Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子湯 (CM155)
Learn More
Qty:
China Med - Empty Heat Formula(Zhi Bai Ba Wei Tang 知柏八味湯 CM135)

China Med - Empty Heat Formula(Zhi Bai Ba Wei Tang 知柏八味湯 CM135)

$37.00

(GST Included)

 • Empty Heat  Formula (78 Capsules)
 • Zhi Bai Ba Wei Tang 知柏八味湯 (CM135)
Learn More
Qty:
China Med - Energy Tonic Formula (Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯 CM139)

China Med - Energy Tonic Formula (Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯 CM139)

$38.00

(GST Included)

 • Energy Tonic  Formula (78 Capsules)
 • Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益氣湯 (CM139)
Learn More
Qty:
China Med - Free Flow Formula (Qian Lie Kang 前列康 (CM122)

China Med - Free Flow Formula (Qian Lie Kang 前列康 (CM122)

Call for pricing

(GST Included)

 • Free Flow  Formula (78 Capsules)
 • Qian Lie Kang 前列康 (CM122)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Glycemic Support Formula (Jiang Tang Fang 降糖方 CM115)

China Med - Glycemic Support Formula (Jiang Tang Fang 降糖方 CM115)

$38.00

(GST Included)

LAST 2 IN STOCK

 • Glycemic Support  Formula (78 Capsules)
 • Jiang Tang Fang 降糖方 (CM115)
Learn More
Qty:
China Med - Gut Detox Formula (Qing Chang Tiao Jun Fang 清腸調菌方 CM145)

China Med - Gut Detox Formula (Qing Chang Tiao Jun Fang 清腸調菌方 CM145)

$40.00

(GST Included)

 • Gut Detox Formula (78 Capsules)
 • Qing Chang Tiao Jun Fang 清腸調菌方 (CM145)
Learn More
Qty:
China Med - Gyne Function 1 Formula (Tiao Jing Ning Xue Fang 調經寧血方 CM183)

China Med - Gyne Function 1 Formula (Tiao Jing Ning Xue Fang 調經寧血方 CM183)

Call for pricing

(GST Included)

PRODUCT DISCONTINUED

 • Gyne Function 1 Formula (78 Capsules)
 • Tiao Jing Ning Xue Fang 調經寧血方 (CM183)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Hair Growth Formula (Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 CM136)

China Med - Hair Growth Formula (Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 CM136)

$38.00

(GST Included)

 • Hair Growth Formula (78 Capsules)
 • Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 (CM136)
Learn More
Qty:
China Med - Hayfever Formula (Bi Min Gan Te Xiao Fang  鼻敏感特效方 CM103)

China Med - Hayfever Formula (Bi Min Gan Te Xiao Fang  鼻敏感特效方 CM103)

$38.00

(GST Included)

 • Hayfever Formula (78 Capsules)
 • Bi Min Gan Te Xiao Fang  鼻敏感特效方 (CM103)
Learn More
Qty:
China Med - Irritable Bowel Formula (Tong Xie Yao Fang (Jia Wei)  通瀉要方 (加味)CM128)

China Med - Irritable Bowel Formula (Tong Xie Yao Fang (Jia Wei)  通瀉要方 (加味)CM128)

$37.00

(GST Included)

LAST 3 LEFT IN STOCK

 • Irritable Bowel Formula (78 Capsules)
 • Tong Xie Yao Fang (Jia Wei)  通瀉要方 (加味)(CM128)
Learn More
Qty:
China Med - Joint Ease 1 Formula (Shu Jing Huo Xue Tang 舒筋活血湯 CM124)

China Med - Joint Ease 1 Formula (Shu Jing Huo Xue Tang 舒筋活血湯 CM124)

$38.00

(GST Included)

 • Joint Ease 1 Formula (78 Capsules)
 • Shu Jing Huo Xue Tang 舒筋活血湯 (CM124)
Learn More
Qty:
China Med - Liver Detox Formula (Hu Gan Jie Du Fang 護肝解毒方 CM159)

China Med - Liver Detox Formula (Hu Gan Jie Du Fang 護肝解毒方 CM159)

$38.00

(GST Included)

 • Liver Detox Formula (78 Capsules)
 • Hu Gan Jie Du Fang 護肝解毒方 (CM159)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Liver Tonic Formula (Gan Fu Kang 肝復康 CM109)

China Med - Liver Tonic Formula (Gan Fu Kang 肝復康 CM109)

$38.00

(GST Included)

 • Liver Tonic Formula (78 Capsules)
 • Gan Fu Kang 肝復康 (CM109)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Lung Function 1 Formula (Xuan Fei Tan Chuan Fang 宣肺痰喘方 CM147)

China Med - Lung Function 1 Formula (Xuan Fei Tan Chuan Fang 宣肺痰喘方 CM147)

$38.00

(GST Included)

LAST 2 IN STOCK

 • Lung Function 1  Formula (78 Capsules)
 • Xuan Fei Tan Chuan Fang 宣肺痰喘方 (CM147)
Learn More
Qty:
China Med - Lung Function 2 Formula (Fu Zheng Ding Chuan Fang 扶正定喘方 CM143)

China Med - Lung Function 2 Formula (Fu Zheng Ding Chuan Fang 扶正定喘方 CM143)

$38.00

(GST Included)

 • Lung Function 2  Formula (78 Capsules)
 • Fu Zheng Ding Chuan Fang 扶正定喘方 (CM143)
Learn More
Qty:
China Med - Men's Formula (Nan Bao 男寳 CM160)

China Med - Men's Formula (Nan Bao 男寳 CM160)

$38.00

(GST Included)

 • Men's Formula (78 Capsules)
 • Nan Bao 男寳 (CM160)
Learn More
Qty:
China Med - Menopause 1 Formula (Geng Nian Fang 更年方 CM110)

China Med - Menopause 1 Formula (Geng Nian Fang 更年方 CM110)

$37.00

(GST Included)

 • Menopause 1 Formula (78 Capsules)
 • Geng Nian Fang 更年方 (CM110)
Learn More
Qty:
China Med - Menopause 2 Formula (Er Xian Gan Mai Da Zao Fang 二仙甘麥大棗方 CM108)

China Med - Menopause 2 Formula (Er Xian Gan Mai Da Zao Fang 二仙甘麥大棗方 CM108)

$37.50

(GST Included)

 • Menopause 2 Formula (78 Capsules)
 • Er Xian Gan Mai Da Zao Fang 二仙甘麥大棗方 (CM108)
Learn More
Qty:
China Med - Menstrual Relief Formula (Tong Jing Fang 痛經方 CM127)

China Med - Menstrual Relief Formula (Tong Jing Fang 痛經方 CM127)

$38.00

(GST Included)

 • Menstrual Relief Formula (78 Capsules)
 • Tong Jing Fang 痛經方 (CM127)
Learn More
Qty:
China Med - Mood-Uplift 2 Formula (Jie Yu Fang 解鬱方 CM161)

China Med - Mood-Uplift 2 Formula (Jie Yu Fang 解鬱方 CM161)

$38.00

(GST Included)

 • Mood-Uplift 2 Formula (78 Capsules)
 • Jie Yu Fang 解鬱方 (CM161)
Learn More
Qty:
China Med - Mood-Uplift Formula (Yang Shen Ding Zhi Fang 養神定志方 CM132)

China Med - Mood-Uplift Formula (Yang Shen Ding Zhi Fang 養神定志方 CM132)

$37.50

(GST Included)

 • Mood-Uplift Formula (78 Capsules)
 • Yang Shen Ding Zhi Fang 養神定志方 (CM132)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Neck & Shoulder Formula (Jing Jian Qu Tong Fang 頸肩祛痛方 CM185)

China Med - Neck & Shoulder Formula (Jing Jian Qu Tong Fang 頸肩祛痛方 CM185)

$38.00

(GST Included)

 • Neck & Shoulder Formula (78 Capsules)
 • Jing Jian Qu Tong Fang 頸肩祛痛方 (CM185)
Learn More
Qty:
China Med - Weight Management Formula (Jian Fei Jiang Zhi Fang 减肥降脂方 CM114)

China Med - Weight Management Formula (Jian Fei Jiang Zhi Fang 减肥降脂方 CM114)

$38.50

(GST Included)

 • Weight Management Formula (78 Capsules)
 • Jian Fei Jiang Zhi Fang 减肥降脂方 (CM114)
Learn More
Qty:
China Med - Nourish the Blood Formula (Si Wu Tang 四物湯 CM186)

China Med - Nourish the Blood Formula (Si Wu Tang 四物湯 CM186)

$38.00

(GST Included)

 • Nourish The Blood Formula (78 Capsules)
 • Si Wu Tang 四物湯 (CM186)
Learn More
Qty:
China Med - Osteo Support Formula (Gu Zhi Shu Song Jiao Nang 骨質疏鬆膠囊 CM163)

China Med - Osteo Support Formula (Gu Zhi Shu Song Jiao Nang 骨質疏鬆膠囊 CM163)

$39.00

(GST Included)

 • Osteo Support Formula (78 Capsules)
 • Gu Zhi Shu Song Jiao Nang 骨質疏鬆膠囊 (CM163)
Learn More
Qty:
China Med - Pain Less Formula (Zhen Tong Yao Fang 鎮痛藥方 CM148)

China Med - Pain Less Formula (Zhen Tong Yao Fang 鎮痛藥方 CM148)

$38.00

(GST Included)

 • Pain-Less Formula (78 Capsules)
 • Zhen Tong Yao Fang 鎮痛藥方 (CM148)
Learn More
Qty:
China Med - Peaceful Sleep Formula (An Shen Ning Ye Fang 安神寧夜方 CM101)

China Med - Peaceful Sleep Formula (An Shen Ning Ye Fang 安神寧夜方 CM101)

$37.50

(GST Included)

 • Peaceful Sleep Formula (78 Capsules)
 • An Shen Ning Ye Fang 安神寧夜方 (CM101)
Learn More
Qty:
China Med - PMS Formula (Chai HuShu Gan Tang 柴胡舒肝湯 CM104)

China Med - PMS Formula (Chai HuShu Gan Tang 柴胡舒肝湯 CM104)

Call for pricing

(GST Included)

 • PMS Formula (78 Capsules)
 • Chai HuShu Gan Tang 柴胡舒肝湯 (CM104)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Pressure Down Formula (Jiang Ya Fang 降壓方 CM164)

China Med - Pressure Down Formula (Jiang Ya Fang 降壓方 CM164)

$38.00

(GST Included)

 • Pressure Down Formula (78 Capsules)
 • Jiang Ya Fang 降壓方 (CM164)
Learn More
Qty:
China Med - Psora-Clear Formula (Niu Pi Xuan Te Xiao Fang 牛皮癬特效方 CM120)

China Med - Psora-Clear Formula (Niu Pi Xuan Te Xiao Fang 牛皮癬特效方 CM120)

$38.00

(GST Included)

 • Psora-Clear Formula (78 Capsules)
 • Niu Pi Xuan Te Xiao Fang 牛皮癬特效方 (CM120)
Learn More
Qty:
China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula (Ba Zhen Tang 八珍湯 CM165)

China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula (Ba Zhen Tang 八珍湯 CM165)

$29.95

(GST Included)

Normally $38.00

Expiry date: 18/10/2024

 • Qi and Blood Tonic 2 Formula (78 Capsules)
 • Ba Zhen Tang 八珍湯 (CM165)
Learn More
Qty:
China Med - Qi and Blood Tonic Formula (Ren Shen Yang Rong Tang 人參養榮湯 CM146)

China Med - Qi and Blood Tonic Formula (Ren Shen Yang Rong Tang 人參養榮湯 CM146)

$38.00

(GST Included)

 • Qi and Blood Tonic Formula (78 Capsules)
 • Ren Shen Yang Rong Tang 人參養榮湯 (CM146)
Learn More
Qty:
China Med - Qi Mover Formula (Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 CM193)

China Med - Qi Mover Formula (Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 CM193)

$38.00

(GST Included)

 • Qi Mover Formula (78 Capsules)
 • Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 (CM193)
Learn More
Qty:
China Med - Reflux and Dyspepsia Formula (He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 CM137)

China Med - Reflux and Dyspepsia Formula (He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 CM137)

$38.00

(GST Included)

 • Reflux and Dyspepsia Formula (78 Capsules)
 • He Wei Li Qi Fang 和胃理氣方 (CM137)
Learn More
Qty:
China Med - Rehmannia Eight Vitality Formula (Fu Gui Ba Wei Tang 附桂八味湯 CM166)

China Med - Rehmannia Eight Vitality Formula (Fu Gui Ba Wei Tang 附桂八味湯 CM166)

$37.50

(GST Included)

 • Rehmannia Eight Vitality Formula (78 Capsules)
 • Fu Gui Ba Wei Tang 附桂八味湯 (CM166)
Learn More
Qty:
China Med - Resistance 2 Formula (Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯 CM167)

China Med - Resistance 2 Formula (Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯 CM167)

$38.00

(GST Included)

 • Resistance 2 Formula (78 Capsules)
 • Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯 (CM167)
Learn More
Qty:
China Med - Resistance 1 Formula (Ling Zhi Huang Qi Gu Ben Tang 靈芝黄芪固本湯 CM117)

China Med - Resistance 1 Formula (Ling Zhi Huang Qi Gu Ben Tang 靈芝黄芪固本湯 CM117)

$38.00

(GST Included)

 • Resistance 1 Formula (78 Capsules)
 • Ling Zhi Huang Qi Gu Ben Tang 靈芝黄芪固本湯 (CM117)
Learn More
Qty:
China Med - Restore The Spleen Formula (Gui Pi Tang 歸脾湯 CM168)

China Med - Restore The Spleen Formula (Gui Pi Tang 歸脾湯 CM168)

$38.00

(GST Included)

 • Restore The Spleen Formula (78 Capsules)
 • Gui Pi Tang 歸脾湯 (CM168)
Learn More
Qty:
China Med - Settle The Emotions Formula (Yi Gan San 抑肝散 CM187)

China Med - Settle The Emotions Formula (Yi Gan San 抑肝散 CM187)

$38.00

(GST Included)

 • Settle The Emotions Formula (78 Capsules)
 • Yi Gan San 抑肝散 (CM187)
Learn More
Qty:
China Med - Sexual Function Formula (Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 CM112)

China Med - Sexual Function Formula (Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 CM112)

$38.00

(GST Included)

 • Sexual Function Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 (CM112)
Learn More
Qty:
China Med - Sinus A - C Formula (Bi Yuan Tong Qiao Fang 鼻淵通竅方 CM169)

China Med - Sinus A - C Formula (Bi Yuan Tong Qiao Fang 鼻淵通竅方 CM169)

$38.00

(GST Included)

 • Sinus A - C Formula (78 Capsules)
 • Bi Yuan Tong Qiao Fang 鼻淵通竅方 (CM169)
Learn More
Qty:
China Med - Skin Detox Formula (Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 CM125)

China Med - Skin Detox Formula (Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 CM125)

$38.00

(GST Included)

 • Skin Detox Formula (78 Capsules)
 • Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒飲 (CM125)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Sports Injury Formula (Die Da Fang 跌打方 CM106)

China Med - Sports Injury Formula (Die Da Fang 跌打方 CM106)

$38.00

(GST Included)

 • Sports Injury Formula (78 Capsules)
 • Die Da Fang 跌打方 (CM106)
Learn More
Qty:
China Med - Stress Relief 1 Formula (Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 CM113)

China Med - Stress Relief 1 Formula (Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 CM113)

$38.00

(GST Included)

 • Stress Relief 1 Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 (CM113)
Learn More
Qty:
China Med - Stress Relief 2 Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CM130)

China Med - Stress Relief 2 Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CM130)

$38.00

(GST Included)

 • Stress Relief 2 Formula (78 Capsules)
 • Xiao Yao San 逍遥散 (CM130)
Learn More
Qty:
China Med - Thyrotone Formula (Jia Di Fang 甲低方 CM 171)

China Med - Thyrotone Formula (Jia Di Fang 甲低方 CM 171)

$38.00

(GST Included)

 • Thyrotone Formula (78 Capsules)
 • Jia Di Fang 甲低方 (CM 171)
Learn More
Qty:
China Med - Uro Clear Formula (Ba Zheng Tong Lin Fang 八正通淋方 CM188)

China Med - Uro Clear Formula (Ba Zheng Tong Lin Fang 八正通淋方 CM188)

$37.50

(GST Included)

 • Uro-Clear Formula (78 Capsules)
 • Ba Zheng Tong Lin Fang 八正通淋方 (CM188)
Learn More
Qty:
China Med - Women's Formula (Nu Bao 女寳 CM173)

China Med - Women's Formula (Nu Bao 女寳 CM173)

$38.00

(GST Included)

 • Women's Formula (78 Capsules)
 • Nu Bao 女寳 (CM173)
Learn More
Qty:
China Med - Yin Tonic Formula (Liu Wei Di Huang Tang 六味地黄湯 CM118)

China Med - Yin Tonic Formula (Liu Wei Di Huang Tang 六味地黄湯 CM118)

$38.00

(GST Included)

 • Yin Tonic Formula (78 Capsules)
 • Liu Wei Di Huang Tang 六味地黄湯 (CM118)
Learn More
Qty:
My Cart

Your cart is currently empty