cart 0 items

Women's Health

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

Black Pearl Pills - Ba Zhen Wan 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

$16.00

(GST Included)

Ba Zhen Wan 200 pills 八珍丸 Ginseng & Dang-Gui Eight Combination (BP003)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

Black Pearl Pills - Er Xian Tang 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

$17.00

(GST Included)

Er Xian Tang 200pills 二仙湯 Epimedium & Curculigo Combination (BP041)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

Black Pearl Pills - Fu Gui Ba Wei Wan 附桂八味丸 (金匱腎氣丸) Rehmannia Eight Formula (BP011)

$16.00

(GSTIncluded)

Fu Gui Ba Wei Wan 200 pills 附桂八味丸 (金匱腎氣丸)Rehmannia Eight Formula (BP011)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

$17.00

(GST Included)

Gui Pi Wan 200 pills  歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

Black Pearl Pills - GUI ZHI FU LING WAN  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

$17.00

(GST Included)

GUI ZHI FU LING WAN 200 pills  桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Combination (BP055)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

Black Pearl Pills - Nei Xiao Luo Li Wan   內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

$16.00

(GST Included)

 Nei Xiao Luo Li Wan  200 pills 內消瘰癘丸 Prunella & Scrophularia Formula (BP043)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

Black Pearl Pills - Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - Modified / Polygonum & Cuscuta Formula (BP057)

$17.00

(GST Included)

 Qi Bao Mei Ran Dan (Jia Wei) 200 pills 七寶美髯丹(加味) Seven Treasures Formula - modified (BP057)

Previous Name - Polygonum & Cuscuta Formula

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Black Pearl Pills - Si Wu Wan 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

$17.00

(GST Included)

Si Wu Wan 200 pills 四物丸 Dang-Gui Four Combination (BP060)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

$17.00

(GST Included)

 Tao Hong Si Wu Wan 200 pills 桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

$16.00

(GST Included)

Tian Wang Bu Xin Wan 200 pills 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

Black Pearl Pills - Wen Jing Tang 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

$17.00

(GST Included)

 Wen Jing Tang 200 pills 温經湯 Dang-Gui & Evoidia Formula (BP091)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

$16.00

(GST Included)

Xiao Yao Wan 200 pills 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

Black Pearl Pills - Zhi Shen Yu Tai Wan 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

$17.00

(GST Included)

Zhi Shen Yu Tai Wan 200 pills 滋腎育胎丸 Dang Gui & Epimedium Formula (BP085)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

Black Pearl Pills - Zi Yin Gan Lu Yin 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

$17.00

(GST Included)

Zi Yin Gan Lu Yin 200 pills 滋陰甘露飲 Rehmannia & Asparagus Formula (BP052)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

Black Pearl Pills - Zuo Gui Wan  左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

$17.00

(GST Included)

Zuo Gui Wan 200 pills 左 歸 丸 Left Returning Formula (BP039)

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Achyranthes & Cassia Formula (Yang Yin Jiang Ya Fang 養陰降壓方 CH315)

300pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Cinnamon & Hoelen Combination (Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 CH321)

Cathay Herbal Cinnamon & Hoelen Combination (Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 CH321)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Cinnamon & Hoelen Combination (Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 CH321)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Danggui & Evodia Combination (Wen Jing Tang 温經湯 CH184)

Cathay Herbal Danggui & Evodia Combination (Wen Jing Tang 温經湯 CH184)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Danggui & Evodia Combination (Wen Jing Tang 温經湯 CH184)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Out of Stock
Cathay Herbal Danggui & Ginger Combination (Sheng Hua Tang 生化湯 CH163)

Cathay Herbal Danggui & Ginger Combination (Sheng Hua Tang 生化湯 CH163)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Danggui & Ginger Combination (Sheng Hua Tang 生化湯 CH163)300 Pills/ Bottle

Discontinued Product

Substitute Products:

Cathay Herbal -  Persica, Carthamus & Danggui Combination (Tao Hong Si Wu Wan 桃紅四物丸 CH171)300 pils

Black Pearl Pills - Tao Hong Si Wu Wan  桃紅四物丸 Persica, Carthamus & Dang-Gui Combination (BP061) 200pills

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Tao Hong Si Wu Tang  (桃紅四物丸) Carthamus & Danggui Combination 200 pills

China Med - Blood Moving 2 Formula (Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方 CM191)  (78 Capsules)

Learn More
Qty:
Out of Stock
Cathay Herbal Danggui & Notoginseng Combination (Tong Jing Wan 痛經丸 CH174)

Cathay Herbal Danggui & Notoginseng Combination (Tong Jing Wan 痛經丸 CH174)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Danggui & Notoginseng Combination (Tong Jing Wan 痛經丸 CH174)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Out of Stock
Cathay Herbal Danggui Four Combination (Si Wu Tang 四物湯 CH168)

Cathay Herbal Danggui Four Combination (Si Wu Tang 四物湯 CH168)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Danggui Four Combination (Si Wu Tang 四物湯 CH168)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Left Returning Formula (Zuo Gui Wan 左歸丸 CH236)

Cathay Herbal Left Returning Formula (Zuo Gui Wan 左歸丸 CH236)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Left Returning Formula (Zuo Gui Wan 左歸丸 CH236)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal - Red Moon: TCM Meno Eze (Curculigo & Epimedium Combination) (ER XIAN TANG PIAN) (RM05)

Cathay Herbal - Red Moon: TCM Meno Eze (Curculigo & Epimedium Combination) (ER XIAN TANG PIAN) (RM05)

$53.25

(GST Included)

Cathay Herbal - Red Moon: TCM Meno Eze (Curculigo & Epimedium Combination) (ER XIAN TANG PIAN) (RM05)

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Persica & Cnidium Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 CH201)

Cathay Herbal Persica & Cnidium Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 CH201)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Persica & Cnidium Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀湯 CH201)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Persica, Carthamus & Danggui Combination (Tao Hong Si Wu Wan 桃紅四物丸 CH171)

Cathay Herbal Persica, Carthamus & Danggui Combination (Tao Hong Si Wu Wan 桃紅四物丸 CH171)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Persica, Carthamus & Danggui Combination (Tao Hong Si Wu Wan 桃紅四物丸 CH171)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Polygonum (Shou Wu Pian 首烏片)

Cathay Herbal Polygonum (Shou Wu Pian 首烏片)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Polygonum (Shou Wu Pian 首烏片)

100 Tablet / Bottle

This product is discontinued.

Learn More
Qty:
Out of Stock
Cathay Herbal Typha & Salvia Formula (Shi Xiao Wan 失笑丸 CH166)

Cathay Herbal Typha & Salvia Formula (Shi Xiao Wan 失笑丸 CH166)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Typha & Salvia Formula (Shi Xiao Wan 失笑丸 CH166)

300 Pills/ Bottle

Discontinued Product

Substitute Product:

Cathay Herbal - Panax Notoginseng Tablet (Tian Qi Pian 田七片)(412)

Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Blood Moving 2 Formula (Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方 CM191)

China Med - Blood Moving 2 Formula (Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方 CM191)

$39.50

(GST Included)

 • Blood Moving 2  Formula (78 Capsules)
 • Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物方(CM191)
Learn More
Qty:
China Med - Calm the Spirit Formula (Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 CM150)

China Med - Calm the Spirit Formula (Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 CM150)

$40.00

(GST Included)

 • Calm the Spirit  Formula (78 Capsules)
 • Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 (CM150)
Learn More
Qty:
China Med - Gyne Function 1 Formula (Tiao Jing Ning Xue Fang 調經寧血方 CM183)

China Med - Gyne Function 1 Formula (Tiao Jing Ning Xue Fang 調經寧血方 CM183)

Call for pricing

(GST Included)

PRODUCT DISCONTINUED

 • Gyne Function 1 Formula (78 Capsules)
 • Tiao Jing Ning Xue Fang 調經寧血方 (CM183)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Hair Growth Formula (Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 CM136)

China Med - Hair Growth Formula (Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 CM136)

$38.00

(GST Included)

 • Hair Growth Formula (78 Capsules)
 • Fang Tuo Sheng Fa Jiao Nang 防脱生髮膠囊 (CM136)
Learn More
Qty:
China Med - Menopause 1 Formula (Geng Nian Fang 更年方 CM110)

China Med - Menopause 1 Formula (Geng Nian Fang 更年方 CM110)

$37.00

(GST Included)

 • Menopause 1 Formula (78 Capsules)
 • Geng Nian Fang 更年方 (CM110)
Learn More
Qty:
China Med - Menopause 2 Formula (Er Xian Gan Mai Da Zao Fang 二仙甘麥大棗方 CM108)

China Med - Menopause 2 Formula (Er Xian Gan Mai Da Zao Fang 二仙甘麥大棗方 CM108)

$37.50

(GST Included)

 • Menopause 2 Formula (78 Capsules)
 • Er Xian Gan Mai Da Zao Fang 二仙甘麥大棗方 (CM108)
Learn More
Qty:
China Med - Menstrual Relief Formula (Tong Jing Fang 痛經方 CM127)

China Med - Menstrual Relief Formula (Tong Jing Fang 痛經方 CM127)

$38.00

(GST Included)

 • Menstrual Relief Formula (78 Capsules)
 • Tong Jing Fang 痛經方 (CM127)
Learn More
Qty:
China Med - Nourish the Blood Formula (Si Wu Tang 四物湯 CM186)

China Med - Nourish the Blood Formula (Si Wu Tang 四物湯 CM186)

$38.00

(GST Included)

 • Nourish The Blood Formula (78 Capsules)
 • Si Wu Tang 四物湯 (CM186)
Learn More
Qty:
China Med - PMS Formula (Chai HuShu Gan Tang 柴胡舒肝湯 CM104)

China Med - PMS Formula (Chai HuShu Gan Tang 柴胡舒肝湯 CM104)

Call for pricing

(GST Included)

 • PMS Formula (78 Capsules)
 • Chai HuShu Gan Tang 柴胡舒肝湯 (CM104)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula (Ba Zhen Tang 八珍湯 CM165)

China Med - Qi and Blood Tonic 2 Formula (Ba Zhen Tang 八珍湯 CM165)

$29.95

(GST Included)

Normally $38.00

Expiry date: 18/10/2024

 • Qi and Blood Tonic 2 Formula (78 Capsules)
 • Ba Zhen Tang 八珍湯 (CM165)
Learn More
Qty:
China Med - Qi Mover Formula (Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 CM193)

China Med - Qi Mover Formula (Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 CM193)

$38.00

(GST Included)

 • Qi Mover Formula (78 Capsules)
 • Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 (CM193)
Learn More
Qty:
China Med - Restore The Spleen Formula (Gui Pi Tang 歸脾湯 CM168)

China Med - Restore The Spleen Formula (Gui Pi Tang 歸脾湯 CM168)

$38.00

(GST Included)

 • Restore The Spleen Formula (78 Capsules)
 • Gui Pi Tang 歸脾湯 (CM168)
Learn More
Qty:
China Med - Sexual Function Formula (Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 CM112)

China Med - Sexual Function Formula (Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 CM112)

$38.00

(GST Included)

 • Sexual Function Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Ba Ji Yin Yang Tang 加味八戟陰陽湯 (CM112)
Learn More
Qty:
China Med - Stress Relief 1 Formula (Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 CM113)

China Med - Stress Relief 1 Formula (Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 CM113)

$38.00

(GST Included)

 • Stress Relief 1 Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 (CM113)
Learn More
Qty:
China Med - Stress Relief 2 Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CM130)

China Med - Stress Relief 2 Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CM130)

$38.00

(GST Included)

 • Stress Relief 2 Formula (78 Capsules)
 • Xiao Yao San 逍遥散 (CM130)
Learn More
Qty:
China Med - Women's Formula (Nu Bao 女寳 CM173)

China Med - Women's Formula (Nu Bao 女寳 CM173)

$38.00

(GST Included)

 • Women's Formula (78 Capsules)
 • Nu Bao 女寳 (CM173)
Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula

$19.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula

$19.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟陰陽丸) Morinda Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Zhen Wan (八珍丸)  Ginseng & Danggui Eight Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Zhen Wan (八珍丸)  Ginseng & Danggui Eight Formula

$17.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Ba Zhen Wan (八珍丸)  Ginseng & Danggui Eight Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Dang Gui Shao Yao San (當歸芍藥散) Duanggui & Peony Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Dang Gui Shao Yao San (當歸芍藥散) Duanggui & Peony Formula

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Dang Gui Shao Yao San (當歸芍藥散) Duanggui & Peony Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula 200 pills

Learn More
Qty:

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Zhi Fu Ling Wan( 桂枝茯苓丸) Cinnamon & Hoelen Formula 200 pills

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Zhi Fu Ling Wan( 桂枝茯苓丸) Cinnamon & Hoelen Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula

$18.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jin Kui Shen Qi Wan / Fu Gui Ba Wei Wan  (附桂八味丸) Rehmannia Eight Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula

$20.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jin Suo Gu Jing Wan (金鎖固精丸) Lotus Stamen & Tribulus Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Kun Bao Wan (坤寶丸) Ligustrum & Curcuma Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Kun Bao Wan (坤寶丸) Ligustrum & Curcuma Formula

$21.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Kun Bao Wan (坤寶丸) Ligustrum & Curcuma Formula 200 pills

 

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Liu Wei Di Huang Wan (六味地黃丸) Rehmannia Six Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Liu Wei Di Huang Wan (六味地黃丸) Rehmannia Six Formula

$18.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Liu Wei Di Huang Wan (六味地黃丸) Rehmannia Six Formula 200 pills

Learn More
Qty:

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Sheng Mai San (生脈散) Ginseng, Ophiopogon & Schizandra Formula 200 pills

$19.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Sheng Mai San (生脈散) Ginseng, Ophiopogon & Schizandra Formula 200 pills

Learn More
Qty:

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Shi Xiao San (失笑散) Pteropus & Salvia Formula 200 pills

$21.90

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Shi Xiao San (失笑散) Pteropus & Salvia Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tong Jing Wan  (痛經丸) Danggui & Notoginseng Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tong Jing Wan  (痛經丸) Danggui & Notoginseng Combination

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tong Jing Wan  (痛經丸) Danggui & Notoginseng Combination 200 pills

Learn More
Qty:

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: You Gui Wan (右歸丸) Right Returning Formula 200 pills

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  You Gui Wan (右歸丸) Right Returning Formula 200 pills

Learn More
Qty:

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zhi Bai Di Huang Wan  (知柏八味丸) Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Combination

$18.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Zhi Bai Di Huang Wan  (知柏八味丸) Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Combination 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zi Shen Zan Yu Wan ( 滋腎贊育丸) Cuscuta & Codonopsis Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zi Shen Zan Yu Wan ( 滋腎贊育丸) Cuscuta & Codonopsis Formula

$20.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Zi Shen Zan Yu Wan ( 滋腎贊育丸) Cuscuta & Codonopsis Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zuo Gui Wan (左歸丸) Left Returning Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Zuo Gui Wan (左歸丸) Left Returning Formula

$20.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Zuo Gui Wan (左歸丸) Left Returning Formula 200 pills

Learn More
Qty:
My Cart

Your cart is currently empty